Engelsk ordbok



Tips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: family Percophidae

1. family Percophidae (om dyr) percoid flatheads


Ord med samme betydning (synonymer)Percophidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneflathead


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi









Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk