Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: family Percophidae

1. family Percophidae (om dyr) percoid flatheads


Ord med samme betydning (synonymer)Percophidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneflathead


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk