Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: creating by mental acts

1. creating by mental acts (om handling) the act of creating something by thinking


Mindre spesifikke uttrykkcreation, creative activity


Mere spesifikke uttrykkactualisation, actualization, composing, composition, computer programing, computer programming, conceptualisation, conceptualization, design, designing, formation, formulation, invention, programing, programming, realisation, realization, verbal creation

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk