Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: go with

1. go with (om tilstand) be present or associated with an event or entity


Eksempler med tilsvarende betydningFrench fries come with the hamburger.
Heart attacks are accompanied by distruction of heart tissue.
Fish usually goes with white wine.
This kind of vein accompanies certain arteries.


Ord med samme betydning (synonymer)accompany, attach to, come with


AnvendelsesmønsterSomething ----s somebody.
Something ----s something


Mere spesifikke uttrykkattend, co-occur with, collocate with, construe with, cooccur with, go with, rule

2. go with (om tilstand) go or occur together


Eksempler med tilsvarende betydningThe word 'hot' tends to cooccur with 'cold'.


Ord med samme betydning (synonymer)co-occur with, collocate with, construe with, cooccur with


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre spesifikke uttrykkaccompany, attach to, come with, go with

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk