Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk adjektiv: mat

1. mat not reflecting light; not glossy


Eksempler med tilsvarende betydningFlat wall paint.
A photograph with a matte finish.


Ord med samme betydning (synonymer)flat, matt, matte, matted


Uttrykk med lignende betydningdull


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)bright


Engelsk substantiv: mat

1. mat (om gjenstand) a thick flat pad used as a floor covering


Mindre spesifikke uttrykkfloor cover, floor covering


Mere spesifikke uttrykkdoormat, welcome mat

2. mat (om gjenstand) mounting consisting of a border or background for a picture


Ord med samme betydning (synonymer)matting


Mindre spesifikke uttrykkmounting

3. mat (om gjenstand) sports equipment consisting of a piece of thick padding on the floor for gymnastic sports


Ord med samme betydning (synonymer)gym mat


Mindre spesifikke uttrykksports equipment


Mere spesifikke uttrykkcanvas, canvass, wrestling mat

4. mat (om ting) a mass that is densely tangled or interwoven


Eksempler med tilsvarende betydningA mat of weeds and grass.


Mindre spesifikke uttrykkmass

5. MAT (om kommunikasjon) a master's degree in teaching


Ord med samme betydning (synonymer)Master of Arts in Teaching


Mindre spesifikke uttrykkmaster's degree

6. mat (om egenskap) the property of having little or no contrast; lacking highlights or gloss


Ord med samme betydning (synonymer)flatness, lusterlessness, lustrelessness, matt, matte


Mindre spesifikke uttrykkdullness

7. mat (om gjenstand) a small pad of material that is used to protect surface from an object placed on it


Mindre spesifikke uttrykkpad


Mere spesifikke uttrykkdrip mat, mouse mat, mousepad, place mat


Engelsk verb: mat

1. mat (om relasjon) twist together or entwine into a confusing mass


Eksempler med tilsvarende betydningThe child entangled the cord.


Eksempler på anvendelseThey mat their hair


Ord med samme betydning (synonymer)entangle, snarl, tangle


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdistort, twine, twist


Mere spesifikke uttrykkenmesh, ensnarl, felt, mesh


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unsnarl, disentangle, straighten out

2. mat (om endring) change texture so as to become matted and felt-like


Eksempler med tilsvarende betydningThe fabric felted up after several washes.


Ord med samme betydning (synonymer)felt, felt up, mat up, matt-up, matte, matte up


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk