Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: pin down

1. pin down (om erkjendelse) define clearly


Eksempler med tilsvarende betydningI cannot narrow down the rules for this game.


Ord med samme betydning (synonymer)nail down, narrow, narrow down, peg down, specify


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkdetermine


Mere spesifikke uttrykkconcretize

2. pin down (om adferd) place in a confining or embarrassing position


Eksempler med tilsvarende betydningHe was trapped in a difficult situation.


Ord med samme betydning (synonymer)trap


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkconfine, detain

3. pin down (om relasjon) attach with or as if with a pin


Eksempler med tilsvarende betydningPin up a picture.


Ord med samme betydning (synonymer)pin up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkattach

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk