Engelsk ordbok



Tips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: concretize

1. concretize (om erkjendelse) make something concrete


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykknail down, narrow, narrow down, peg down, pin down, specify

2. concretize (om endring) become specific


Eksempler med tilsvarende betydningThe idea concretized in her mind.


Ord med samme betydning (synonymer)concretise


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange









Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk