Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: genus Aythya

1. genus Aythya (om dyr) canvasback; redhead; pochard; etc.


Ord med samme betydning (synonymer)Aythya


Mindre spesifikke uttrykkbird genus


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneAythya americana, Aythya ferina, Aythya valisineria, bluebill, broadbill, canvasback, canvasback duck, pochard, redhead, scaup, scaup duck


Tilhører disse overordnede uttrykkeneAnatidae, family Anatidae

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk