Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: Anatidae

1. Anatidae (om dyr) swimming birds having heavy short-legged bodies and bills with a horny tip: swans; geese; ducks


Ord med samme betydning (synonymer)family Anatidae


Mindre spesifikke uttrykkbird family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneAix, Anas, Anser, Anserinae, Aythya, Branta, Bucephala, Cairina, Cygnus, duck, genus Aix, genus Anas, genus Anser, genus Aythya, genus Branta, genus Bucephala, genus Cairina, genus Coscoroba, genus Cygnus, genus Melanitta, genus Oxyura, genus Somateria, genus Tadorna, goose, Melanitta, Merginae, Oxyura, Somateria, subfamily Anserinae, subfamily Merginae, swan, Tadorna


Tilhører disse overordnede uttrykkeneAnseriformes, order Anseriformes

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk