Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: brevet

1. brevet (om kommunikasjon) a document entitling a commissioned officer to hold a higher rank temporarily (but without higher pay)


Mindre spesifikke uttrykkdocument, papers, written document


Engelsk verb: brevet

1. brevet (om adferd) promote somebody by brevet, in the military


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkadvance, elevate, kick upstairs, promote, raise, upgrade

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk