Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: hoof

1. hoof (om dyr) the foot of an ungulate mammal


Mindre spesifikke uttrykkanimal foot, foot


Mere spesifikke uttrykkcloven foot, cloven hoof, horse's foot


Omfatter disse spesifikke uttrykkhoof, toe


Omfatter disse overordnede uttrykkenehoofed mammal, ungulate

2. hoof (om dyr) the horny covering of the end of the foot in ungulate mammals


Mindre spesifikke uttrykkhorny structure, unguis


Omfatter disse overordnede uttrykkenehoof


Engelsk verb: hoof

1. hoof (om bevegelse) walk


Eksempler med tilsvarende betydningLet's hoof it to the disco.


Eksempler på anvendelseThe children hoof to the playground


Ord med samme betydning (synonymer)foot, hoof it, leg it


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkwalk


Overordnet anvendelsecolloquialism

2. hoof (om tilblivelse) dance in a professional capacity


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkdance, trip the light fantastic, trip the light fantastic toe


Overordnet kategoridance


Overordnet anvendelseargot, cant, jargon, lingo, patois, slang, vernacular

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2020 onlineordbog.dk