Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: Caliphate

1. Caliphate (om tid) the era of Islam's ascendancy from the death of Mohammed until the 13th century; some Moslems still maintain that the Moslem world must always have a calif as head of the community


Eksempler med tilsvarende betydningTheir goal was to reestablish the Caliphate.


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkepoch, era

2. caliphate (om sted) the territorial jurisdiction of a caliph


Mindre spesifikke uttrykkjurisdiction

3. caliphate (om handling) the office of a caliph


Mindre spesifikke uttrykkberth, billet, office, place, position, post, situation, spot

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk