Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: cell phone

1. cell phone (om kommunikasjon) call up by using a cellular phone


Eksempler med tilsvarende betydningIf the train is late, I will cell phone you.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkcall, call up, phone, ring, telephone


Overordnet kategoritelephone, telephony

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk