Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: European bird cherry

1. European bird cherry (om plante) small European cherry tree closely resembling the American chokecherry


Ord med samme betydning (synonymer)common bird cherry, hagberry tree, Prunus padus


Mindre spesifikke uttrykkbird cherry, bird cherry tree


Omfatter disse spesifikke uttrykkhagberry


Tilhører disse overordnede uttrykkenegenus Prunus, Prunus

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk