Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: Prunus padus

1. Prunus padus (om plante) small European cherry tree closely resembling the American chokecherry


Ord med samme betydning (synonymer)common bird cherry, European bird cherry, hagberry tree


Mindre spesifikke uttrykkbird cherry, bird cherry tree


Omfatter disse spesifikke uttrykkhagberry


Tilhører disse overordnede uttrykkenegenus Prunus, Prunus

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk