Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: temperance

1. temperance (om egenskap) the trait of avoiding excesses


Ord med samme betydning (synonymer)moderation


Mindre spesifikke uttrykkcontrol, natural virtue, restraint


Mere spesifikke uttrykkabstemiousness, dryness, sobriety


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)intemperance

2. temperance (om handling) abstaining from excess


Ord med samme betydning (synonymer)sobriety


Mindre spesifikke uttrykkabstinence

3. temperance (om handling) the act of tempering


Mindre spesifikke uttrykkcombination, combining, compounding

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk