Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: moderation

1. moderation (om egenskap) quality of being moderate and avoiding extremes


Ord med samme betydning (synonymer)moderateness


Mindre spesifikke uttrykkdegree, grade, level


Mere spesifikke uttrykkgolden mean, reasonableness


Kjennetegner disse uttrykkeneimmoderate, moderate


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)immoderateness, immoderation

2. moderation (om begivenhet) a change for the better


Ord med samme betydning (synonymer)easing, relief


Mindre spesifikke uttrykkalteration, change, modification


Mere spesifikke uttrykkbreath of fresh air, disembarrassment

3. moderation (om egenskap) the trait of avoiding excesses


Ord med samme betydning (synonymer)temperance


Mindre spesifikke uttrykkcontrol, natural virtue, restraint


Mere spesifikke uttrykkabstemiousness, dryness, sobriety


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)intemperance

4. moderation (om handling) the action of lessening in severity or intensity


Eksempler med tilsvarende betydningThe object being control or moderation of economic depressions.


Ord med samme betydning (synonymer)mitigation


Mindre spesifikke uttrykkdecrease, diminution, reduction, step-down


Mere spesifikke uttrykkabatement

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk