Engelsk ordbogTip: Stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter nul eller flere tegn.

Engelsk navneord: streak

1. streak (om gruppe) an unbroken series of events


Eksempler med tilsvarende betydningHad a streak of bad luck.
Nicklaus had a run of birdies.


Termer med samme betydning (synonymer)run


Mindre specifikke termersuccession


Mere specifikke termerlosing streak, winning streak

2. streak (om egenskab) a distinctive characteristic


Eksempler med tilsvarende betydningHe has a stubborn streak.
A streak of wildness.


Mindre specifikke termercharacteristic

3. streak (om egenskab) a narrow marking of a different color or texture from the background


Eksempler med tilsvarende betydningA green toad with small black stripes or bars.
May the Stars and Stripes forever wave.


Termer med samme betydning (synonymer)bar, stripe


Mindre specifikke termermarking


Mere specifikke termerband, banding, stria, striation

4. streak (om begivenhed) a sudden flash (as of lightning)


Mindre specifikke termerflash


Engelsk udsagnsord: streak

1. streak (om bevægelse) move quickly in a straight line


Eksempler med tilsvarende betydningThe plane streaked across the sky.


AnvendelsesmønsterSomething is ----ing PP.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termermove

2. streak (om bevægelse) run naked in a public place


Eksempler på anvendelseSam and Sue streak


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerrun

3. streak (om tilvejebringelse) mark with spots or blotches of different color or shades of color as if stained


Termer med samme betydning (synonymer)blotch, mottle


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termercolor, color in, colorise, colorize, colour, colour in, colourise, colourize

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk