Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk udsagnsord: hasten

1. hasten (om ændring) act or move at high speed


Eksempler med tilsvarende betydningWe have to rush!.
Hurry--it's late!.


Termer med samme betydning (synonymer)festinate, hurry, look sharp, rush


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termeract, move

2. hasten (om bevægelse) move fast


Eksempler med tilsvarende betydningHe rushed down the hall to receive his guests.
The cars raced down the street.


Termer med samme betydning (synonymer)belt along, bucket along, cannonball along, hie, hotfoot, pelt along, race, rush, rush along, speed, step on it


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre specifikke termergo, locomote, move, travel


Mere specifikke termerbarge, buck, charge, dart, dash, flash, push forward, scoot, scud, shoot, shoot, shoot down, tear, thrust ahead


Termer med modsat betydning (antonymer)dawdle, linger

3. hasten (om adfærd) speed up the progress of; facilitate


Eksempler med tilsvarende betydningThis should expedite the process.


Termer med samme betydning (synonymer)expedite


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termeraid, assist, help

4. hasten (om tilvejebringelse) cause to occur rapidly


Eksempler med tilsvarende betydningThe infection precipitated a high fever and allergic reactions.


Termer med samme betydning (synonymer)induce, rush, stimulate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termereffect, effectuate, set up

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2020 onlineordbog.dk