Engelsk ordbogTip: Spørgsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørgsmålstegnet erstatter præcis et tegn.

Engelsk tillægsord: jade

1. jade of something having the color of jade; especially varying from bluish green to yellowish green


Termer med samme betydning (synonymer)jade-green


Termer med lignende betydningchromatic


Termer med modsat betydning (antonymer)achromatic, neutral


Engelsk navneord: jade

1. jade (om masse el. substans) a semiprecious gemstone that takes a high polish; is usually green but sometimes whitish; consists of jadeite or nephrite


Termer med samme betydning (synonymer)jadestone


Mindre specifikke termeropaque gem

2. jade (om person) a woman adulterer


Termer med samme betydning (synonymer)adulteress, fornicatress, hussy, loose woman, slut, strumpet, trollop


Mindre specifikke termeradulterer, fornicator

3. jade (om egenskab) a light green color varying from bluish green to yellowish green


Termer med samme betydning (synonymer)jade green


Mindre specifikke termergreen, greenness, viridity

4. jade (om dyr) an old or over-worked horse


Termer med samme betydning (synonymer)hack, nag, plug


Mindre specifikke termerEquus caballus, horse


Engelsk udsagnsord: jade

1. jade (i anatomi) lose interest or become bored with something or somebody


Eksempler med tilsvarende betydningI'm so tired of your mother and her complaints about my food.


Termer med samme betydning (synonymer)fatigue, pall, tire, weary


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termerdegenerate, deteriorate, devolve, drop


Mere specifikke termerconk out, peter out, poop out, retire, run down, run out, withdraw

2. jade (i anatomi) exhaust or get tired through overuse or great strain or stress


Eksempler med tilsvarende betydningWe wore ourselves out on this hike.


Termer med samme betydning (synonymer)fag, fag out, fatigue, outwear, tire, tire out, wear, wear down, wear out, wear upon, weary


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre specifikke termerindispose


Mere specifikke termerbeat, exhaust, overfatigue, overtire, overweary, tucker, tucker out, wash up


Medførerfatigue, jade, pall, tire, weary


Termer med modsat betydning (antonymer)refreshen, freshen, refresh

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk