Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk udsagnsord: fertilize

1. fertilize (om ændring) provide with fertilizers or add nutrients to


Eksempler med tilsvarende betydningWe should fertilize soil if we want to grow healthy plants.


Eksempler på anvendelseThey fertilize the trees


Termer med samme betydning (synonymer)feed, fertilise


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termerenrich


Mere specifikke termerdung, nitrify, topdress


Overordnet emneområdeagriculture, farming, husbandry

2. fertilize (om ændring) make fertile or productive


Eksempler med tilsvarende betydningThe course fertilized her imagination.


Termer med samme betydning (synonymer)fecundate, fertilise


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termeralter, change, modify

3. fertilize (i anatomi) introduce semen into (a female)


Termer med samme betydning (synonymer)fecundate, fertilise, inseminate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre specifikke termeralter, change, modify


Mere specifikke termerbang up, cross-fertilise, cross-fertilize, cross-pollinate, impregnate, impregnate, knock up, pollenate, pollinate, prang up, stratify

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2018 onlineordbog.dk