Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: shag

1. shag (om masse el. substans) a strong coarse tobacco that has been shredded


Mindre specifikke termerbaccy, tobacco

2. shag (om ting) a matted tangle of hair or fiber


Eksempler med tilsvarende betydningThe dog's woolly shag.


Mindre specifikke termertangle

3. shag (om genstand) a fabric with long coarse nap


Eksempler med tilsvarende betydningHe bought a shag rug.


Mindre specifikke termercloth, fabric, material, textile


Omfatter disse overordnede termershag rug

4. shag (om handling) slang for sexual intercourse


Termer med samme betydning (synonymer)ass, fuck, fucking, nookie, nooky, piece of ass, piece of tail, roll in the hay, screw, screwing, shtup


Mindre specifikke termercarnal knowledge, coition, coitus, congress, copulation, intercourse, relation, sex act, sexual congress, sexual intercourse, sexual relation


Overordnet anvendelseargot, cant, dirty word, filth, jargon, lingo, obscenity, patois, slang, smut, vernacular, vulgarism

5. shag (om handling) a lively dance step consisting of hopping on each foot in turn


Mindre specifikke termersocial dancing


Engelsk udsagnsord: shag

1. shag (om bevægelse) dance the shag


Eksempler på anvendelseSam and Sue shag


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre specifikke termerdance, trip the light fantastic, trip the light fantastic toe

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk