Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: shag

1. shag (om masse eller substans) a strong coarse tobacco that has been shredded


Mindre spesifikke uttrykkbaccy, tobacco

2. shag (om ting) a matted tangle of hair or fiber


Eksempler med tilsvarende betydningThe dog's woolly shag.


Mindre spesifikke uttrykktangle

3. shag (om gjenstand) a fabric with long coarse nap


Eksempler med tilsvarende betydningHe bought a shag rug.


Mindre spesifikke uttrykkcloth, fabric, material, textile


Omfatter disse overordnede uttrykkeneshag rug

4. shag (om handling) slang for sexual intercourse


Ord med samme betydning (synonymer)ass, fuck, fucking, nookie, nooky, piece of ass, piece of tail, roll in the hay, screw, screwing, shtup


Mindre spesifikke uttrykkcarnal knowledge, coition, coitus, congress, copulation, intercourse, relation, sex act, sexual congress, sexual intercourse, sexual relation


Overordnet anvendelseargot, cant, dirty word, filth, jargon, lingo, obscenity, patois, slang, smut, vernacular, vulgarism

5. shag (om handling) a lively dance step consisting of hopping on each foot in turn


Mindre spesifikke uttrykksocial dancing


Engelsk verb: shag

1. shag (om bevegelse) dance the shag


Eksempler på anvendelseSam and Sue shag


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkdance, trip the light fantastic, trip the light fantastic toe

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk