Engelsk ordbogTip: Spørgsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørgsmålstegnet erstatter præcis et tegn.

Engelsk navneord: growth

1. growth (om proces) (biology) the process of an individual organism growing organically; a purely biological unfolding of events involved in an organism changing gradually from a simple to a more complex level


Eksempler med tilsvarende betydningHe proposed an indicator of osseous development in children.


Termer med samme betydning (synonymer)development, growing, maturation, ontogenesis, ontogeny


Mindre specifikke termerbiological process, organic process


Mere specifikke termeramelogenesis, angiogenesis, anthesis, apposition, auxesis, blossoming, caenogenesis, cainogenesis, cenogenesis, cohesion, cultivation, culture, cytogenesis, cytogeny, dentition, efflorescence, florescence, flowering, foliation, fructification, gametogenesis, germination, habit, inflorescence, infructescence, intussusception, juvenescence, kainogenesis, kenogenesis, leafing, life cycle, masculinisation, masculinization, morphogenesis, myelinisation, myelinization, neurogenesis, odontiasis, palingenesis, proliferation, psychogenesis, psychogenesis, psychomotor development, psychosexual development, recapitulation, rooting, sprouting, suppression, teething, teratogenesis, vegetation, virilisation, virilization


Omfatter disse specifikke termergastrulation


Overordnet emneområdebiological science, biology


Indenfor samme emneområdeisometry


Termer med modsat betydning (antonymer)nondevelopment

2. growth (om proces) a progression from simpler to more complex forms


Eksempler med tilsvarende betydningThe growth of culture.


Mindre specifikke termerdevelopment, evolution

3. growth (om proces) a process of becoming larger or longer or more numerous or more important


Eksempler med tilsvarende betydningThe increase in unemployment.
The growth of population.


Termer med samme betydning (synonymer)increase, increment


Mindre specifikke termerphysical process, process


Mere specifikke termeraccession, accretion, accretion, accretion, accretion, accumulation, broadening, multiplication, population growth, proliferation, pullulation, relaxation, widening


Termer med modsat betydning (antonymer)decrease, decrement

4. growth (om gruppe) vegetation that has grown


Eksempler med tilsvarende betydningA growth of trees.
The only growth was some salt grass.


Mindre specifikke termerbotany, flora, vegetation

5. growth (om begivenhed) the gradual beginning or coming forth


Eksempler med tilsvarende betydningFigurines presage the emergence of sculpture in Greece.


Termer med samme betydning (synonymer)emergence, outgrowth


Mindre specifikke termerbeginning


Mere specifikke termerrise

6. growth (om tilstand) (pathology) an abnormal proliferation of tissue (as in a tumor)


Mindre specifikke termerillness, malady, sickness, unwellness


Mere specifikke termerexcrescence, exostosis, hamartoma, neoplasm, peduncle, polyp, polypus, tumor, tumour


Overordnet emneområdepathology

7. growth (om ting) something grown or growing


Eksempler med tilsvarende betydningA growth of hair.


Mindre specifikke termerobject, physical object


Mere specifikke termeringrowth

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk