Engelsk ordbogTip: Klik på 'Bogmærke' for at tilføje den aktuelle side til dine bogmærker i browseren.

Engelsk navneord: wrinkle

1. wrinkle (om form) a slight depression in the smoothness of a surface


Eksempler med tilsvarende betydningHis face has many lines.
Ironing gets rid of most wrinkles.


Termer med samme betydning (synonymer)crease, crinkle, furrow, line, seam


Mindre specifikke termerdepression, impression, imprint


Mere specifikke termercrow's feet, crow's foot, dermatoglyphic, frown line, heart line, laugh line, life line, lifeline, line of destiny, line of fate, line of heart, line of life, line of Saturn, love line, mensal line


Omfatter disse overordnede termercutis, skin, tegument

2. wrinkle (om erkendelse) a minor difficulty


Eksempler med tilsvarende betydningThey finally have the wrinkles pretty well ironed out.


Mindre specifikke termerdifficulty

3. wrinkle (om erkendelse) a clever method of doing something (especially something new and different)


Mindre specifikke termermethod


Engelsk udsagnsord: wrinkle

1. wrinkle (om relation) gather or contract into wrinkles or folds; pucker


Eksempler med tilsvarende betydningPurse ones's lips.


Termer med samme betydning (synonymer)purse


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something


Mindre specifikke termercontract

2. wrinkle (om relation) make wrinkles or creases on a smooth surface; make a pressed, folded or wrinkled line in


Eksempler med tilsvarende betydningThe dress got wrinkled.
Crease the paper like this to make a crane.


Eksempler på anvendelseThey wrinkle the sheets


Termer med samme betydning (synonymer)crease, crinkle, crisp, ruckle, scrunch, scrunch up


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerfold, fold up, turn up


Mere specifikke termercockle, crumple, knit, pucker, pucker, ruck, ruck up, rumple

3. wrinkle (om relation) make wrinkled or creased


Eksempler med tilsvarende betydningFurrow one's brow.


Termer med samme betydning (synonymer)crease, furrow


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre specifikke termerfold, fold up, turn up

4. wrinkle (om ændring) become wrinkled or crumpled or creased


Eksempler med tilsvarende betydningThis fabric won't wrinkle.


Eksempler på anvendelseThe sheets didn't wrinkle, These fabrics wrinkle easily


Termer med samme betydning (synonymer)crease, crinkle, crumple, rumple


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre specifikke termerfold, fold up

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2020 onlineordbog.dk