Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: cockle

1. cockle (om mad) common edible European bivalve


Mindre specifikke termershellfish


Omfatter disse overordnede termerCardium edule, edible cockle

2. cockle (om dyr) common edible, burrowing European bivalve mollusk that has a strong, rounded shell with radiating ribs


Mindre specifikke termerbivalve, lamellibranch, pelecypod


Mere specifikke termerCardium edule, edible cockle


Tilhører disse overordnede termerCardium, genus Cardium


Engelsk udsagnsord: cockle

1. cockle (om bevægelse) stir up (water) so as to form ripples


Termer med samme betydning (synonymer)riffle, ripple, ruffle, undulate


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something


Mindre specifikke termerflow, flux


Kan forårsagefold, fold up, turn up

2. cockle (om relation) to gather something into small wrinkles or folds


Eksempler med tilsvarende betydningShe puckered her lips.


Termer med samme betydning (synonymer)crumple, knit, pucker, rumple


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termercrease, crinkle, crisp, ruckle, scrunch, scrunch up, wrinkle


Udsagnsord med lignende betydningdraw

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk