Engelsk ordbogTip: Spørgsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørgsmålstegnet erstatter præcis et tegn.

Engelsk tillægsord: volunteer

1. volunteer without payment


Eksempler med tilsvarende betydningThe soup kitchen was run primarily by unpaid helpers.
A volunteer fire department.


Termer med samme betydning (synonymer)unpaid


Termer med lignende betydningvoluntary


Termer med modsat betydning (antonymer)involuntary, nonvoluntary, unvoluntary


Engelsk navneord: volunteer

1. volunteer (om person) (military) a person who freely enlists for service


Termer med samme betydning (synonymer)military volunteer, voluntary


Mindre specifikke termerman, military man, military personnel, serviceman


Overordnet emneområdearmed forces, armed services, military, military machine, war machine


Termer med modsat betydning (antonymer)conscript, draftee, inductee

2. volunteer (om person) a person who performs voluntary work


Termer med samme betydning (synonymer)unpaid worker


Mindre specifikke termerworker


Mere specifikke termercandy striper, pledge taker, vigilance man, vigilante

3. Volunteer (om person) a native or resident of Tennessee


Termer med samme betydning (synonymer)Tennessean


Mindre specifikke termerAmerican


Engelsk udsagnsord: volunteer

1. volunteer (om kommunikation) tell voluntarily


Eksempler med tilsvarende betydningHe volunteered the information.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre specifikke termerinform

2. volunteer (om adfærd) agree freely


Eksempler med tilsvarende betydningShe volunteered to drive the old lady home.
I offered to help with the dishes but the hostess would not hear of it.


Eksempler på anvendelseThey volunteer to move


Termer med samme betydning (synonymer)offer


AnvendelsesmønsterSomebody ----s to INFINITIVE


Mindre specifikke termeract, move

3. volunteer (om adfærd) do volunteer work


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre specifikke termerwork

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2020 onlineordbog.dk