Engelsk ordbogInfo: Dette websted er baseret på WordNet fra Princeton University.

Engelsk navneord: frost

1. frost (om masse el. substans) ice crystals forming a white deposit (especially on objects outside)


Termer med samme betydning (synonymer)hoar, hoarfrost, rime


Mindre specifikke termerice, water ice

2. frost (om fænomen) weather cold enough to cause freezing


Termer med samme betydning (synonymer)freeze


Mindre specifikke termercold weather

3. frost (om proces) the formation of frost or ice on a surface


Termer med samme betydning (synonymer)icing


Mindre specifikke termerfreeze, freezing

4. Frost (om person) United States poet famous for his lyrical poems on country life in New England (1874-1963)


Termer med samme betydning (synonymer)Robert Frost, Robert Lee Frost


Eksempler på forekomster af mindre specifikke termerpoet


Engelsk udsagnsord: frost

1. frost (om relation) decorate with frosting


Eksempler med tilsvarende betydningFrost a cake.


Termer med samme betydning (synonymer)ice


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termercover


Overordnet emneområdecookery, cooking, preparation

2. frost (om relation) provide with a rough or speckled surface or appearance


Eksempler med tilsvarende betydningFrost the glass.
She frosts her hair.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre specifikke termercover

3. frost (om relation) cover with frost


Eksempler med tilsvarende betydningIce crystals frosted the glass.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre specifikke termercover

4. frost (om ændring) damage by frost


Eksempler med tilsvarende betydningThe icy precipitation frosted the flowers and they turned brown.


AnvendelsesmønsterSomething ----s something


Mindre specifikke termerdamage

Baseret på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknik og design: Orcapia v/Per Bang. Dansk bearbejdning: .
2019 onlineordbog.dk