Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: family Sciaenidae

1. family Sciaenidae (om dyr) warm-water marine fishes including the drums and grunts and croakers and sea trout


Ord med samme betydning (synonymer)Sciaenidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneBairdiella, Cynoscion, Equetus, genus Bairdiella, genus Cynoscion, genus Equetus, genus Genyonemus, genus Menticirrhus, genus Micropogonias, genus Sciaena, genus Sciaenops, genus Seriphus, genus Umbrina, Genyonemus, Menticirrhus, Micropogonias, Sciaena, sciaenid, sciaenid fish, Sciaenops, Seriphus, Umbrina


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk