Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: novelty

1. novelty (om egenskap) originality by virtue of being refreshingly novel


Ord med samme betydning (synonymer)freshness


Mindre spesifikke uttrykkoriginality

2. novelty (om erkjendelse) originality by virtue of being new and surprising


Ord med samme betydning (synonymer)freshness


Mindre spesifikke uttrykkoriginality

3. novelty (om gjenstand) a small inexpensive mass-produced article


Ord med samme betydning (synonymer)knickknack


Mindre spesifikke uttrykkarticle

4. novelty (om gjenstand) cheap showy jewelry or ornament on clothing


Ord med samme betydning (synonymer)bangle, bauble, fallal, gaud, gewgaw, trinket


Mindre spesifikke uttrykkadornment


Tilhører disse overordnede uttrykkenetrinketry

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk