Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: journal

1. journal (om kommunikasjon) a daily written record of (usually personal) experiences and observations


Ord med samme betydning (synonymer)diary


Mindre spesifikke uttrykkpiece of writing, writing, written material


Mere spesifikke uttrykkblog, web log

2. journal (om kommunikasjon) a periodical dedicated to a particular subject


Eksempler med tilsvarende betydningHe reads the medical journals.


Mindre spesifikke uttrykkperiodical


Mere spesifikke uttrykkannals

3. journal (om forhold) a ledger in which transactions have been recorded as they occurred


Ord med samme betydning (synonymer)daybook


Mindre spesifikke uttrykkaccount book, book, book of account, ledger, leger

4. journal (om gjenstand) a record book as a physical object


Mindre spesifikke uttrykkbook, volume


Mere spesifikke uttrykkdaybook, diary, ledger

5. journal (om gjenstand) the part of the axle contained by a bearing


Mindre spesifikke uttrykkaxle

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk