Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: corpuscular theory

1. corpuscular theory (om erkjendelse) (physics) the theory that light is transmitted as a stream of particles


Ord med samme betydning (synonymer)corpuscular theory of light


Mindre spesifikke uttrykkscientific theory


Overordnet kategorinatural philosophy, physics


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)undulatory theory, wave theory, wave theory of light

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk