Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk substantiv: piciform bird

1. piciform bird (om dyr) any of numerous nonpasserine insectivorous climbing birds usually having strong bills for boring wood


Mindre spesifikke uttrykkbird


Mere spesifikke uttrykkbarbet, honey guide, jacamar, pecker, peckerwood, puffbird, toucan, woodpecker


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Piciformes, Piciformes

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk