Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: belly

1. belly (i anatomi) the region of the body of a vertebrate between the thorax and the pelvis


Ord med samme betydning (synonymer)abdomen, stomach, venter


Mindre spesifikke uttrykkbody part


Mere spesifikke uttrykkunderbelly, underbody


Omfatter disse spesifikke uttrykkab, abdomen, abdominal, abdominal aorta, abdominal cavity, abdominal muscle, abdominal wall, arteria colica, belly button, bellybutton, bowel, colic artery, gut, hypochondrium, intestine, navel, omphalos, omphalus, umbilicus


Omfatter disse overordnede uttrykkenebody, torso, trunk

2. belly (i anatomi) a protruding abdomen


Ord med samme betydning (synonymer)paunch


Mindre spesifikke uttrykkadipose tissue, fat, fatty tissue


Mere spesifikke uttrykkbay window, corporation, pot, potbelly, tummy


Omfatter disse overordnede uttrykkenebody, torso, trunk

3. belly (om form) a part that bulges deeply


Eksempler med tilsvarende betydningThe belly of a sail.


Mindre spesifikke uttrykkbulge, bump, excrescence, extrusion, gibbosity, gibbousness, hump, jut, prominence, protrusion, protuberance, swelling

4. belly (om sted) the hollow inside of something


Eksempler med tilsvarende betydningIn the belly of the ship.


Mindre spesifikke uttrykkinside, interior

5. belly (om dyr) the underpart of the body of certain vertebrates such as snakes or fish


Mindre spesifikke uttrykkunderpart


Omfatter disse overordnede uttrykkenecraniate, vertebrate


Engelsk verb: belly

1. belly (om endring) swell out or bulge out


Ord med samme betydning (synonymer)belly out


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkintumesce, swell, swell up, tumefy, tumesce

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk