Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: whey

1. whey (om masse eller substans) the serum or watery part of milk that is separated from the curd in making cheese


Ord med samme betydning (synonymer)milk whey


Mindre spesifikke uttrykkblood serum, serum

2. whey (om mat) watery part of milk produced when raw milk sours and coagulates


Eksempler med tilsvarende betydningLittle Miss Muffet sat on a tuffet eating some curds and whey.


Mindre spesifikke uttrykkdairy product

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk