Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk adjektiv: invertebrate

1. invertebrate lacking a backbone or spinal column


Eksempler med tilsvarende betydningWorms are an example of invertebrate animals.


Ord med samme betydning (synonymer)spineless


Overordnet kategorizoological science, zoology


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)vertebrate


Engelsk substantiv: invertebrate

1. invertebrate (om dyr) any animal lacking a backbone or notochord; the term is not used as a scientific classification


Mindre spesifikke uttrykkanimal, animate being, beast, brute, creature, fauna


Mere spesifikke uttrykkarthropod, borer, brachiopod, bryozoan, cnidarian, coelenterate, comb jelly, ctenophore, echinoderm, ectoproct, entoproct, lamp shell, lampshell, mollusc, mollusk, moss animal, parazoan, peanut worm, phoronid, polyzoan, poriferan, rotifer, sea mat, sea moss, shellfish, sipunculid, sponge, Symbion pandora, woodborer, worm, zoophyte


Omfatter disse spesifikke uttrykkfoot, invertebrate foot, peristome


Forekomster i samme kategoriexoskeleton

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk