Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: muscular contraction

1. muscular contraction (om handling) (physiology) a shortening or tensing of a part or organ (especially of a muscle or muscle fiber)


Ord med samme betydning (synonymer)contraction, muscle contraction


Mindre spesifikke uttrykkshortening


Mere spesifikke uttrykkBraxton-Hicks contraction, contracture, false labor, tetanus, uterine contraction, vaginismus


Overordnet kategoriphysiology

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk