Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: affirmation

1. affirmation (om kommunikasjon) a statement asserting the existence or the truth of something


Ord med samme betydning (synonymer)avouchment, avowal


Mindre spesifikke uttrykkassertion, asseveration, averment


Mere spesifikke uttrykkaffirmative, professing, profession, reaffirmation, reassertion

2. affirmation (om kommunikasjon) the act of affirming or asserting or stating something


Ord med samme betydning (synonymer)assertion, statement


Mindre spesifikke uttrykkspeech act


Mere spesifikke uttrykksay-so

3. affirmation (om kommunikasjon) (religion) a solemn declaration that serves the same purpose as an oath (if an oath is objectionable to the person on religious or ethical grounds)


Mindre spesifikke uttrykkcommitment, dedication


Mere spesifikke uttrykkprofession


Overordnet kategorifaith, religion, religious belief

4. affirmation (om handling) a judgment by a higher court that the judgment of a lower court was correct and should stand


Mindre spesifikke uttrykkjudgement, judgment, judicial decision


Overordnet kategorijurisprudence, law


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)reversal

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk