Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: agamid

1. agamid (om dyr) a lizard of the family Agamidae


Ord med samme betydning (synonymer)agamid lizard


Mindre spesifikke uttrykklizard


Mere spesifikke uttrykkagama, Chlamydosaurus kingi, dragon, flying dragon, flying lizard, frilled lizard, moloch


Tilhører disse overordnede uttrykkeneAgamidae, family Agamidae

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk