Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: Raskolnikov

1. Raskolnikov (om person) a fictional character in Dostoevsky's novel `Crime and Punishment'; he kills old women because he believes he is beyond the bounds of good or evil


Ord med samme betydning (synonymer)Rodya Raskolnikov


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkcharacter, fictional character, fictitious character

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk