Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: betrayal

1. betrayal (om handling) an act of deliberate betrayal


Ord med samme betydning (synonymer)perfidy, treachery, treason


Mindre spesifikke uttrykkdishonesty, knavery


Mere spesifikke uttrykkdouble cross, double-crossing, sellout

2. betrayal (om egenskap) the quality of aiding an enemy


Mindre spesifikke uttrykksubversiveness, traitorousness, treason

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk