Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: drizzle

1. drizzle (om fenomen) very light rain; stronger than mist but less than a shower


Ord med samme betydning (synonymer)mizzle


Mindre spesifikke uttrykkrain, rainfall


Engelsk verb: drizzle

1. drizzle (om vær) rain lightly


Eksempler med tilsvarende betydningWhen it drizzles in summer, hiking can be pleasant.


Eksempler på anvendelseIt was drizzleing all day long


Ord med samme betydning (synonymer)mizzle


AnvendelsesmønsterIt is ----ing


Mindre spesifikke uttrykkrain, rain down

2. drizzle (om relasjon) moisten with fine drops


Eksempler med tilsvarende betydningDrizzle the meat with melted butter.


Eksempler på anvendelseThey drizzle the bread with melted butter


Ord med samme betydning (synonymer)moisten


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykksplash, splosh, sprinkle

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk