Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: teaberry

1. teaberry (om plante) creeping shrub of eastern North America having white bell-shaped flowers followed by spicy red berrylike fruit and shiny aromatic leaves that yield wintergreen oil


Ord med samme betydning (synonymer)checkerberry, creeping wintergreen, Gaultheria procumbens, ground-berry, groundberry, mountain tea, wintergreen


Mindre spesifikke uttrykkshrublet


Omfatter disse spesifikke uttrykkboxberry, checkerberry, spiceberry, teaberry, wintergreen


Tilhører disse overordnede uttrykkeneGaultheria, genus Gaultheria


Vedrørende disse spesifikke uttrykkeneoil of wintergreen, wintergreen oil

2. teaberry (om mat) spicy red berrylike fruit; source of wintergreen oil


Ord med samme betydning (synonymer)boxberry, checkerberry, spiceberry, wintergreen


Mindre spesifikke uttrykkberry


Omfatter disse overordnede uttrykkenecheckerberry, creeping wintergreen, Gaultheria procumbens, ground-berry, groundberry, mountain tea, teaberry, wintergreen

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk