Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: sweat

1. sweat (i anatomi) salty fluid secreted by sweat glands


Eksempler med tilsvarende betydningSweat poured off his brow.


Ord med samme betydning (synonymer)perspiration, sudor


Mindre spesifikke uttrykksecretion


Vedrørende disse spesifikke uttrykkeneH2O, water

2. sweat (om tilstand) agitation resulting from active worry


Eksempler med tilsvarende betydningDon't get in a stew.
He's in a sweat about exams.


Ord med samme betydning (synonymer)fret, lather, stew, swither


Mindre spesifikke uttrykkagitation

3. sweat (om fenomen) condensation of moisture on a cold surface


Eksempler med tilsvarende betydningThe cold glasses were streaked with sweat.


Mindre spesifikke uttrykkcondensate, condensation

4. sweat (om handling) use of physical or mental energy; hard work


Eksempler med tilsvarende betydningHe got an A for effort.
They managed only with great exertion.


Ord med samme betydning (synonymer)effort, elbow grease, exertion, travail


Mindre spesifikke uttrykklabor, labour, toil


Mere spesifikke uttrykkapplication, detrition, difficulty, diligence, exercise, exercising, friction, least effort, least resistance, overexertion, overkill, physical exercise, physical exertion, pull, rubbing, strain, straining, struggle, supererogation, trouble, workout


Engelsk verb: sweat

1. sweat (i anatomi) excrete perspiration through the pores in the skin


Eksempler med tilsvarende betydningExercise makes one sweat.


Eksempler på anvendelseSam and Sue sweat, Did his feet sweat?


Ord med samme betydning (synonymer)perspire, sudate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkegest, eliminate, excrete, pass


Mere spesifikke uttrykkswelter

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk