Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: affectedness

1. affectedness (om egenskap) the quality of being false or artificial (as to impress others)


Mindre spesifikke uttrykkunnaturalness


Mere spesifikke uttrykkairs, coyness, demureness, pose, preciosity, preciousness


Kjennetegner disse uttrykkeneaffected, unaffected, unnatural


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unaffectedness

2. affectedness (om handling) a deliberate pretense or exaggerated display


Ord med samme betydning (synonymer)affectation, mannerism, pose


Mindre spesifikke uttrykkfeigning, pretence, pretending, pretense, simulation


Mere spesifikke uttrykkattitude, radical chic

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2023 onlineordbog.dk