Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk adjektiv: unlucky

1. unlucky having or bringing misfortune


Eksempler med tilsvarende betydningFriday the 13th is an unlucky date.


Ord med samme betydning (synonymer)luckless


Uttrykk med lignende betydninghexed, jinxed


Se ogsåunfortunate


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)lucky

2. unlucky marked by or promising bad fortune


Eksempler med tilsvarende betydningTheir business venture was doomed from the start.
An ill-fated business venture.
An ill-starred romance.
The unlucky prisoner was again put in irons.


Ord med samme betydning (synonymer)doomed, ill-fated, ill-omened, ill-starred


Uttrykk med lignende betydningunfortunate


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)fortunate

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk