Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: ZiB

1. ZiB (om mengde eller mål) a unit of information equal to 1024 exbibytes or 2^70 bytes


Ord med samme betydning (synonymer)ZB, zebibyte, zettabyte


Mindre spesifikke uttrykkcomputer memory unit


Omfatter disse spesifikke uttrykkEB, EiB, exabyte, exbibyte


Omfatter disse overordnede uttrykkeneYB, YiB, yobibyte, yottabyte

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk