Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: Photoblepharon

1. Photoblepharon (om dyr) a genus of fish in the family Anomalopidae


Ord med samme betydning (synonymer)genus Photoblepharon


Mindre spesifikke uttrykkfish genus


Tilhører disse overordnede uttrykkeneAnomalopidae, family Anomalopidae

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk