Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk adjektiv: swift

1. swift moving very fast


Eksempler med tilsvarende betydningFleet of foot.
The fleet scurrying of squirrels.
A swift current.
Swift flight of an arrow.
A swift runner.


Ord med samme betydning (synonymer)fleet


Uttrykk med lignende betydningfast


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)slow


Engelsk substantiv: Swift

1. Swift (om person) United States meat-packer who began the use of refrigerated railroad cars (1839-1903)


Ord med samme betydning (synonymer)Gustavus Franklin Swift


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkmeat packer, packer

2. Swift (om person) an English satirist born in Ireland (1667-1745)


Ord med samme betydning (synonymer)Dean Swift, Jonathan Swift


Eksempler på mindre spesifikke uttrykkironist, ridiculer, satirist

3. swift (om dyr) a small bird that resembles a swallow and is noted for its rapid flight


Mindre spesifikke uttrykkapodiform bird


Mere spesifikke uttrykkApus apus, Chateura pelagica, chimney swallow, chimney swift, Collocalia inexpectata, European swift, swiftlet


Tilhører disse overordnede uttrykkeneApodidae, family Apodidae

4. swift (om dyr) common western lizard; seen on logs or rocks


Ord med samme betydning (synonymer)blue-belly, Sceloporus occidentalis, western fence lizard


Mindre spesifikke uttrykkfence lizard

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk