Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: profile

1. profile (om kommunikasjon) an analysis (often in graphical form) representing the extent to which something exhibits various characteristics


Eksempler med tilsvarende betydningA biochemical profile of blood.
A psychological profile of serial killers.


Mindre spesifikke uttrykkchart


Mere spesifikke uttrykkpopulation profile

2. profile (om sted) an outline of something (especially a human face as seen from one side)


Mindre spesifikke uttrykkside view

3. profile (om kommunikasjon) biographical sketch


Mindre spesifikke uttrykkbiography, life, life history, life story

4. profile (om tilstand) degree of exposure to public notice


Eksempler med tilsvarende betydningThat candidate does not have sufficient visibility to win an election.


Ord med samme betydning (synonymer)visibility


Mindre spesifikke uttrykksalience, saliency, strikingness


Mere spesifikke uttrykklow profile

5. profile (om sted) a vertical section of the Earth's crust showing the different horizons or layers


Mindre spesifikke uttrykkcross section


Mere spesifikke uttrykksoil profile


Omfatter disse spesifikke uttrykkhorizon, soil horizon


Engelsk verb: profile

1. profile (om tilblivelse) write about


Eksempler med tilsvarende betydningThe author of this article profiles a famous painter.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcompose, indite, pen, write


Overordnet kategoriauthorship, composition, penning, writing

2. profile (om tilblivelse) represent in profile, by drawing or painting


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkinterpret, represent

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk