Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: colubrid

1. colubrid (om dyr) mostly harmless temperate-to-tropical terrestrial or arboreal or aquatic snakes


Ord med samme betydning (synonymer)colubrid snake


Mindre spesifikke uttrykkophidian, serpent, snake


Mere spesifikke uttrykkArizona elegans, black-headed snake, bull snake, bull-snake, Carphophis amoenus, Drymarchon corais, eastern ground snake, garter snake, glossy snake, gopher snake, grass snake, grass snake, green snake, green snake, ground snake, Haldea striatula, hognose snake, hoop snake, Hypsiglena torquata, indigo snake, king snake, kingsnake, leaf-nosed snake, lined snake, lyre snake, night snake, Potamophis striatula, puff adder, racer, rat snake, red-bellied snake, ring snake, ring-necked snake, ringneck snake, sand snake, sand viper, Sonora semiannulata, Storeria occipitamaculata, thunder snake, Tropidoclonion lineatum, vine snake, water snake, whip snake, whip-snake, whipsnake, worm snake


Tilhører disse overordnede uttrykkeneColubridae, family Colubridae

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2024 onlineordbog.dk